VindusID

Identifiserer raden i datasamlingen den tilhører.

Rader i en datasamling som må gjenkjennes i senere oppgraderinger, tilordnes en unik verdi i dette feltet, i tillegg til en felles verdi i feltet Datasamling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Produsent Bare produsenten kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn WinId Navnet på databasefeltet.
Nummer 8940  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.