Hvilke vin.oppl.

Hvilken informasjon som skal lagres om dokumentvinduet.

Angis vanligvis på bakgrunn av valgene som gjøres i dialogboksen Hva som skal lagres som åpnes fra knappen Hva i dialogboksen Lagre vindusoppsett (i gruppen Oppsett i kategorien Design, eller i gruppen Design i kategorien Hjem).

Hvis feltet har verdien 0, behandles den på samme måte som -1, det vil si at alle avkrysningsboksene velges og all informasjon lagres.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Sideelementer innenfor vinduet
Vinduets størrelse og plassering
Vindusnavn
Font
Preferanser
Utskriftsformat
Rapportparametre
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Hvilke vin.oppl. Heltall
SQL-navn WhWinFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 189  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.