WE modulnr

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn WeModNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18593  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
WE-modul WebExtensionModule
  • WE modulnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.