WE oppsett type

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Hoved
2 - Under
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene WE oppsett type Heltall
SQL-navn WeLayTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 18594  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.