Brukernavn

Brukeren som vindusoppsettet er tilgjengelig for, hvis det kreves i feltet Tilgjengelig for.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
SQL-navn Usr Navnet på databasefeltet.
Nummer 159  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bruker User
  • Brukernavn
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.