Parametre

Drill-through-parametre for oppsettet.

Parametrene er skilt med et komma (og et mellomrom). Hver parameter er angitt med navnet på parameteren, et mellomrom og et nummer i parentes som angir formateringen:

Parameternavn kan ha opptil 40 tegn, og må være unike i listen.

Drill-through-parametre defineres vanligvis med kommandoen Parametre (i gruppen Oppsett i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Parametre Tekst (260)
SQL-navn DrThParm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14925  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.