Neste ledige sideelementnr

Sideelementnummeret som skal tilordnes til det neste sideelementet som legges til.

Sideelementnumre identifiserer sideelementer unikt, også over tid, og brukes ikke på nytt etter at sideelementet er slettet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn NxtPgEl Navnet på databasefeltet.
Nummer 9404  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.