Mappenr

Mappen der vindusoppsettet eventuelt er inkludert.

Hvis dette feltet ikke er fylt ut, forblir vindusoppsettet på øverste nivå.

Vanligvis velges mappen i dialogboksen Lagre vindusoppsett (i gruppen Oppsett i kategorien Design, eller i gruppen Design i kategorien Hjem).

Vindusoppsettet kan flyttes ved hjelp av kommandoene Klipp ut (Ctrl+X) og Lim inn (Ctrl+V) i Utforsker.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mappenr Heltall
SQL-navn FldrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2495  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Mappe Folder
  • Mappenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.