Dataversjon

Dataversjonen som var gjeldende da vindusoppsettet ble lagret.

Det tas hensyn til denne versjonen når oppsettet leses, for å sikre bakoverkompatibilitet med oppsett som er lagret i tidligere versjoner. Det er ikke nødvendig å konvertere data når betydningen i felt er endret eller gamle rader mangler verdier i nye felt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DVer Navnet på databasefeltet.
Nummer 8915  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.