Datasamling

Pakkenummer for rader i forskjellige tabeller som hører sammen i en pakke.

Rader i forskjellige tabeller som hører sammen i en pakke gis samme verdi i dette feltet. Rader fra koblede tabeller tas også hensyn til. Ved oppgradering til nyere versjoner, kan gamle rader slettes før nye importeres, uten konflikt med rader som brukeren har lagt til.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Produsent Bare produsenten kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn DCol Navnet på databasefeltet.
Nummer 8920  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.