Postnr

Postnummeret.

Hvis du angir et Postnr som finnes i tabellen Postadresse vil feltet Poststed bli fylt ut, og markøren hopper til neste felt. Hvis angitt verdi i feltet Postnr ikke finnes vil en advarsel vises på Statuslinjen. Markøren vil da stoppe i feltet Poststed, så denne verdien kan angis manuelt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Postnr Tekst (40)
SQL-navn PNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3782  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Postadresse PostalAddress
  • Postnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.