GLN/GS1 nr.

En GLN/GS1-kode.

GLN/GS1-lokasjonskoden består av 13 sifre og er unik på verdensbasis. De to eller tre første sifrene identifiserer landet der koden ble allokert. Norge har prefikset 70.

GLN/GS1-lokasjonskoder er et nøkkelkonsept i EDI, ettersom det er en mer effektiv og presis identifikasjon enn lange alfanumeriske navn og adresser.

Et EAN/GTIN produktnummer har enten 8 eller 13 sifre. Den 8-sifrede versjonen brukes til små pakker. EAN/GTIN-koder med 13 sifre er unike over hele verden, og de to eller tre første sifrene identifiserer landet der koden ble tildelt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EAN kode Tekst (40)
SQL-navn EANLocCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 12828  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.