Adresselinje 4

Adressen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn Ad4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 3781  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.