Adresselinje 2

Adressen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn Ad2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 2760  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.