Medl.restrik.

Begrensninger på hva brukere har tillatelse til i oppsettsgruppen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ikke lagre
Brukeren har ikke lov til å lagre innstillingen for oppsettsgruppen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Medl.restrik. Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Restr Navnet på databasefeltet.
Nummer 7585  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.