Ikke lagre

Brukeren har ikke lov til å lagre innstillingen for oppsettsgruppen.

Dette er visualiseringen av alternativet Ikke lagre i feltet Medl.restrik.. Du kan gjøre endringer i begge felt, så oppdateres det andre feltet automatisk i henhold til endringen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 7586  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.