Adgangsbehandling

Innstillinger for å begrense adgangen for brukeren.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Remittering
Hvis en bruker har kryss i dette feltet på en eller flere bedrifter, vil enkelte EFT-systemer bruke denne tabellen til å finne de bedriftene brukeren har adgang til å remittere.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adgangsbehandling Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AccPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 15482  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.