Adgangsgruppenr

Adgangsgruppen som gjelder for brukeren, avhengig av hvilken bedrift vedkommende arbeider for.

Dette feltet kommer i tillegg til feltet Adgangsgruppenr i tabellen Bruker, som gjelder uavhengig av bedriften. Dette betyr at adgang kan styres både via brukeren og ved hjelp av kombinasjoner av brukere og bedrifter.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adgangsgruppenr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AccGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 10529  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Adgangsgruppe AccessGroup
  • Adgangsgruppenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.