Brukernavn

Navnet på brukeren.

Dette er det navnet som brukeren skal oppgi ved innlogging, og som blir benyttet til å referere til brukeren rundt om i tabellene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
Primærnøkkel Ja Brukernavn
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 343  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.