Overf. pref.

Oppsett for synkronisering av endringer med ekstern applikasjon.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Start ekstern applikasjon ved oppstart
Endringer overføres ved oppstart av programmet. Alle endringer på avtaler/oppgaver blir overført fra og til den eksterne applikasjonen som du er knyttet mot.
Overfør ut fra opprettelsesdato
Endringer vil bli overført basert på feltet Opprettet dato i tabellen Aktør.

Overførselshåndtering

&Aldri overfør
Endringer fra/til ekstern applikasjon vil ikke bli overført, selv om du har valgt dette på avtaler/oppgaver eller aktører.
A&lltid overfør
Endringer fra/til ekstern applikasjon vil alltid bli overført. Overføringene blir da foretatt når du velger Behandling > Skriv til ekstern app, eller Behandling > Les fra ekstern app, eller når du starter opp programmet.
&Bekreft overførsel manuelt
En dialogboks vises med spørsmål om du ønsker å overføre endringen. Du må bekrefte med 'Ja' eller 'Nei' for hver endring som blir overført.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Overf. pref. Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn TrfPref Navnet på databasefeltet.
Nummer 6408  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.