Overf. intervall

Hvor ofte du ønsker å overføre endringer fra/til ekstern applikasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn TrfInt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6409  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.