Programspråknr

Språk for hver enkelt bruker.

Feltet Programspråknr overstyrer standardspråket som settes under installasjon - under "INTL_DEFAULT" i registry.

Når du logger deg inn i programmet, blir det kontrollert om du har en verdi i feltet Programspråknr. Har du en verdi her vil dette språket benyttes på tekstene. Ligger det ingen verdi i feltet blir verdien fra registry benyttet. Språket som ligger under Hjem > Bedrift > Tekster gjenspeiler det som ligger i registry eller i Programspråknr. I begge tilfellene kan du overstyre språket under denne listen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Norsk
2 - Dansk
3 - Svensk
9 - Finsk
4 - Engelsk
5 - Tysk
6 - Polsk
7 - Litauisk
10 - Russisk
11 - Estisk
12 - Latvisk
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Programspråknr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn TxtLang Navnet på databasefeltet.
Nummer 15881  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.