Testintervall

Hvor ofte du ønsker å bli varslet om en aktivitet fra tabellen Aktivitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn TestInt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4205  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.