Systemansv.

Krysses av hvis brukeren skal ha rettigheter som systemansvarlig.

Dette omfatter adgang til å foreta redigeringer og utføre menyvalg/behandlinger som er spesielt risikofylte, eller som krever høyeste grad av sikkerhetsklarering, som for eksempel adgangsregulering og overstyring av andre brukere.

Adgangsregulering krever medlemskap i brukergruppen VUD superusers når VUD-integrasjon er aktiv.
  • Uten VUD aktivert kan denne brukeren foreta alle adgangsreguleringer.
  • Med VUD aktivert kan ikke denne brukeren tildele moduler eller oppsettsgrupper, hvis brukeren ikke er satt som VUD superusers i VUD (siden moduler og oppsettsgrupper er serverroller).

Ved installasjon opprettes brukeren system. Denne brukeren vil ha rollen Systemansvarlig. Det må alltid være minst en bruker som er definert som systemansvarlig.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Superv Navnet på databasefeltet.
Nummer 345  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.