Arb.t. start

Når arbeidstiden starter for en aktivitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn WkTmSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 7369  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.