Skrivergruppe

Hvilken skrivergruppe brukeren skal være knyttet opp mot.

Hvis du ikke fyller ut feltet, blir skrivervalgene som er lagret i tabellene Vindu og Arbeidsområde benyttet i stedet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn PrintGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 7040  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Skrivergruppe PrinterGroup
  • Skrivergruppe
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.