1 om gangen

Kun én aktiv sesjon er tillatt for brukeren.

Hvis flere sesjoner oppdages for brukeren etter pålogging, vises en advarsel, og brukeren blir spurt om den andre aktive sesjonen skal stoppes. Hvis du klikker på Ja, logges du på, og den andre sesjonen avbrytes. Hvis du klikker på Nei, logges du på, men bare tabellen Aktiv sesjon er tilgjengelig slik at du kan stoppe den aktive sesjonen. Hvis du stopper den andre sesjonen manuelt, må du logge på på nytt for å få tilgang til de andre tabellene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn OneSes Navnet på databasefeltet.
Nummer 4874  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.