Tidsenh. varsling

Tidsenheten som skal gjelde for feltet Varsl.tid.

Mulige verdier er 1 - Minutter eller 2 - Timer.

Dette kan overstyres i tabellen Aktivitet.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Minutter
2 - Timer
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tidsenhet Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn NtfTmUn Navnet på databasefeltet.
Nummer 4202  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.