Varsl.tid

Hvor lang tid i forveien en aktivitet skal varsles.

Verdien angitt her er standard varslingstid for en aktivitet. Verdien kan overstyres på aktiviteten.

Verdien i dette feltet kan stå for timer eller minutter. Hva som skal gjelde angis i feltet Tidsenh. varsling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn NtfTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4201  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.