Moduler

Informasjon om hvilke moduler brukeren har adgang til.

Flaggene kommer i tillegg til systempreferanser som inngår i systemnøkkelen, som gjelder uavhengig av bruker. Valgene blir brukt på installasjoner som er lisensiert med Brukere pr. modul (ikke Samtidige brukere).

Du kan krysse av for de moduler som det er åpnet for gjennom systemnøkkelen, og hvis du har en lisens for navngitte brukere må du for hver bruker krysse av for de moduler som vedkommende skal ha tilgang til.

Følgende avhengigheter gjelder mellom valgene:

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
CRM
Outlook-integrasjon
Timebruker
EDI bruker
Alle andre kryss i dialogen "Moduler" blanket ut, og brukeren blir alltid logget av foregående sesjon automatisk hvis det er en EDI bruker pålogget. Det blir talt opp i forhold til antall EDI brukere som ligger i lisensfilen.

Logistikk

Import av ordrer
Faktura
Ordre/time
Innkjøp

Regnskap

Import av bunter
Regnskap
Reskontro
Ekstern bruker
EBF
Se reskontroinf.

Tredje parts løsninger

Dok.skanning/regnskap
Dokumentsenter
OCR tolk

Visma Business Services

Navngitt bruker
Tjener integrasjon

Utvidede rettigheter

Logg inn som system
For å vite hvem som gjorde hva i systemet, anbefales det å ikke bruke "system"-brukeren. I stedet bør en ny bruker opprettes i Bruker-tabellen med valget Logg inn som system markert. Denne brukeren kan gjøre alle endringer som "system"-brukeren kan, men transaksjoner vil bli logget med dette brukernavnet. Bare én bruker av gangen kan logge inn i Visma Business med systembrukerrettigheter (dvs. enten innlogging på "system"-brukeren, eller en navngitt bruker med denne parameteren satt).
Merk: Enkelte operasjoner er avhengig av at flagget for Systemansv. er satt. Dette er tilsvarende som for "system"-brukeren.
Merk: Fra versjon 17.10 trenger ikke brukere merket med Logg inn som system noen organisasjons(bedrifts)-roller for å kunne logge på Visma Business.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Moduler Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AcFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 8482  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.