Siste synkron.dato

Siste synkroniseringsdato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato/kl. Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SyncDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 7573  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.