Språknr

Språk for brukeren.

Denne verdien overstyrer feltet Språknr i tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Språknr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn LangNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15977  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.