Opplysning

Tilleggsinformasjon om brukeren.

For eksempel kan hele navnet på brukeren skrives her, dersom initialer og forkortelser er benyttet i feltet Brukernavn.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Inf Navnet på databasefeltet.
Nummer 6604  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.