Arb.t. slutt

Når arbeidstiden slutter for en aktivitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn WkTmEnd Navnet på databasefeltet.
Nummer 7370  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.