Standard bedriftsnr.

Standard bedriftsnummer for brukeren.

Hvis feltet ikke er utfylt på brukeren, blir bedriftsnummeret i et eventuelt initielt arbeidsområde brukt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsnr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn StdFrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14802  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bedrift DefaultCompany
  • Standard bedriftsnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.