Dager før oppf.

Antall dager det skal gå mellom hver gang du følger opp en aktivitet.

En oppfølgingsdialog vises når du lagrer en tilbudsordre med transaksjonstype 1 - Salg, 2 - Utleie eller 6 - Innkjøp, og det blir opprettet en tilbudsaktivitet i tabellen Aktivitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FolDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 4483  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.