Connect applikasjon

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ConnectApp Navnet på databasefeltet.
Nummer 19170  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.