Bedriftsgruppenr

Bedriftsgruppe brukeren har adgang til.

Ved installasjon blir bruker System gitt tilgang til bedriftsgruppe 1.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsgruppenr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FrmGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 348  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bedriftsgruppe CompanyGroup
  • Bedriftsgruppenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.