Farge på aktivt felt

Bakgrunnsfargen for det aktive feltet.

Trykk * eller dobbeltklikk for å velge farge.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Farge Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FieldCol Navnet på databasefeltet.
Nummer 10799  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.