Lagringsintervall

Antall minutter mellom hver automatisk lagring.

Hvis du ønsker at programmet skal lagre redigeringer i dokumentvinduene automatisk med jevne mellomrom, oppgir du antall minutter mellom hver lagring i dette feltet.

Du risikerer da at ufullstendige redigeringer blir gjort tilgjengelig for andre samtidige brukere, og at det inntreffer plutselige lagringspauser. Det anbefales derfor at du lagrer redigeringene etter logisk sammenhengende redigeringer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn SaveInt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4762  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.