AutoInvoice bruker API-nøkkel

Brukerens Visma AutoInvoice bruker-ID.

Hvis det er et innhold i dette feltet, vil et nøkkelikon vises. Selv om feltinnholdet er skjult, er det mulig å lime inn, redigere eller slette innhold.
Merk: Kopiering fra dette feltet er ikke mulig.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sikret GUID Tekst (80)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn MavKey Navnet på databasefeltet.
Nummer 16454  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.