Aktivitetslengde

Standard lengde på en ny aktivitet for brukeren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AgrLen Navnet på databasefeltet.
Nummer 4447  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.