Alternerende radfarge

Hvis angitt, blir denne fargen brukt som bakgrunnsfarge på aktiv rad i tabeller, istedenfor standardfargen.

Dersom Alternerende bakgrunnsfarge på annenhver rad er valgt under kolonnen Brukerpref., vil den angitte fargen bli benyttet som bakgrunnsfarge på annenhver rad i tabeller, istedenfor standardfargen.

Trykk * eller dobbeltklikk for å velge farge.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Farge Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AltRwCol Navnet på databasefeltet.
Nummer 15371  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.