Bruddlinjefarge 1

Fargen for totaler og bruddlinjer.

Totallinjer og bruddlinjer får som standard gradvis lysere grønnfarger for hvert nivå. Disse fargene kan overstyres.

Trykk * eller dobbeltklikk for å velge farge.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Farge Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn BreakCol Navnet på databasefeltet.
Nummer 8567  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.