Adgangsgruppenr

Adgangsgruppen brukeren tilhører.

Brukere som skal ha samme rettigheter til å gjøre redigeringer og utføre behandlinger, bør plasseres i samme adgangsgruppe.

Ved installasjon blir bruker System gitt tilgang til adgangsgruppe 1.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adgangsgruppenr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AccGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 346  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Adgangsgruppe AccessGroup
  • Adgangsgruppenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.