Bilagsjour.nr

Et unikt nummer som identifiserer oppdateringen.

Et unikt bilagsjournalnummer tildeles under hver oppdatering. Dette lagres på alle transaksjoner og åpne poster som blir produsert under oppdateringen.

Hvis flere bunter oppdateres i samme oppdatering, vil alle få det samme bilagsjournalnummeret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Bilagsjour.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 932  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.