Feilføringer

Antall oppdaterte bilag med feil.

Feilene vises i feltet Feilmelding i tabellene med transaksjoner, åpne poster og oppdaterte bilag.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ErrCnt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1942  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.