Nygen. saldoer

Antall nye rader som har blitt lagt til i saldotabellene.

Du vil få en ny rad i en eller flere saldotabeller ved oppdatering av bilag på nye perioder eller i nye valutaer på en ansvarsenhet, kunde, leverandør og/eller hovedbok.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NewBal Navnet på databasefeltet.
Nummer 939  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.