Laveste bilagsnr

Laveste bilagsnummer som ble oppdatert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MinVoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 933  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.