Differanse

Differansen mellom sum debet og sum kredit.

Merk: Hvis det er krysset av i feltet Debet/kredit-kontroll i tabellen Bedriftsopplysninger kan ikke bunter med differanse oppdateres, en feilmelding vil bli gitt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 944  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.